เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการเข้าถึงเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: แนวทางสิทธิมนุษยชนสู่ความพิการ

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการเข้าถึงเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: แนวทางสิทธิมนุษยชนสู่ความพิการ

การเข้าถึงเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก (AT) เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำได้กลายเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคนพิการในการมีส่วนร่วม เล่น และเพลิดเพลินกับกีฬา ทว่าสิ่งนี้มักเป็นปัญหา

กีฬาเป็นวิธีหนึ่งในการฝ่าฟันความท้าทายในชีวิต

 การกดขี่ทางสังคมและความอยุติธรรมอย่างปฏิเสธไม่ได้ และการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดสำหรับคนพิการ (PwD) อย่างปฏิเสธไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ กีฬาทุพพลภาพจึงกลายเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในทำนองเดียวกัน การเข้าถึงเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก (AT) ได้กลายเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคนพิการในการมีส่วนร่วม เล่น และเพลิดเพลินกับกีฬา ทว่าสิ่งนี้มักเป็นปัญหางานวิจัยล่าสุดที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าประชากรกว่าพันล้านคนทั่วโลกต้องการเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกบางรูปแบบเพื่อมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคม ประชากรโลกส่วนใหญ่ที่ต้องการ ใช้ และพึ่งพาเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก เช่น วีลแชร์ เครื่องช่วยฟัง โครงตาบอด และอวัยวะเทียม คือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายใช้ AT ในการใช้ชีวิตทางสังคมที่มีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงสุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน และการมีส่วนร่วมในกีฬา AT ไม่ว่าจะใช้เป็นรูปแบบของการขยายร่างกาย เพื่อชดเชยการด้อยค่าหรือเพียงแค่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่เพียงแต่ปรับปรุงและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ทุพพลภาพเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการรวมกลุ่มและเร่งการรวมตัวของชุมชนสำหรับผู้ทุพพลภาพ

แม้ว่าจะเป็นการฟื้นฟู แต่ผู้คนจำนวนมากที่มีความบกพร่องทางร่างกายยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึง AT ที่เพียงพอ ราคาไม่แพง และมีประสิทธิผล เพื่อให้พวกเขาได้เพลิดเพลินกับกีฬาสันทนาการ กีฬาสมัครเล่น และประสิทธิภาพสูง ในกีฬาสำหรับผู้ทุพพลภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้ความท้าทายของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายซับซ้อนมากขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ การอภิปรายเรื่องการกีดกัน

 การไม่มีส่วนร่วม และผู้ที่มีความบกพร่องทางกีฬาจำนวนน้อย มักจะหยุดอยู่ที่รูปแบบทางสังคมและการแพทย์ของความทุพพลภาพ โดยไม่สนใจรูปแบบความทุพพลภาพด้านสิทธิมนุษยชน แบบจำลองสิทธิมนุษยชนได้รับการออกแบบโดยสหประชาชาติโดยเฉพาะเพื่อบรรเทาความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความทุพพลภาพ ดูเหมือนว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวออกจากรูปแบบทางสังคมและการแพทย์ดั้งเดิมของความพิการ โดยที่แบบจำลองทางสังคมมองว่าความพิการเกิดจากอุปสรรคทางสังคม ในขณะที่แบบจำลองทางการแพทย์ระบุว่าความทุพพลภาพเป็นผลมาจากสภาวะทางการแพทย์

องค์การสหประชาชาติได้ผลักดันแบบจำลองสิทธิมนุษยชนจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (UNCRPD) ออกจากแบบจำลองดั้งเดิมเหล่านี้ โดยหลักการแล้ว โมเดลสิทธิมนุษยชนมองว่าความทุพพลภาพเป็นรัฐที่ต้องการการคุ้มครองทางสังคม การรับรองการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน เสรีภาพ สิทธิ การเคารพผู้พิการทางสายตาทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีโดยสมบูรณ์

ตามแบบจำลองสิทธิมนุษยชนคนพิการมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต กิจกรรมทางสังคมชีวิตทางวัฒนธรรม นันทนาการ ยามว่าง และกีฬาที่ไม่จำกัด เป็นที่เชื่อกันว่าผู้พิการ เช่นเดียวกับผู้ที่ร่างกายแข็งแรง ควรได้รับประสบการณ์ทางสังคม การเข้าสังคม และบริการอื่นๆ ที่รวมกีฬาสำหรับชุมชนผู้ทุพพลภาพ การรวมตัวทางสังคมและผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวกผ่านสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกจำกัดนั้นเป็นไปได้อย่างเต็มที่ด้วยสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก เพื่อให้เข้าใจตรงกัน พาราลิมปิกเกมส์สมัยใหม่ได้สร้างแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมความจำเป็นในการดำรงอยู่ของเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อแข่งขันกีฬาในระดับหัวกะทิเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ